Friday, 19 October 2018

Mirganj – Wikipedia tiếng Việt


Mirganj là một thành phố và là một khu vực quy hoạch (notified area) của quận Gopalganj thuộc bang Bihar, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mirganj có dân số 23.579 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Mirganj có tỷ lệ 52% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 61%, và tỷ lệ cho phái nữ là 43%. Tại Mirganj, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment