Friday, 19 October 2018

Mira-Bhayandar – Wikipedia tiếng Việt


Mira-Bhayandar là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Thane thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mira-Bhayandar có dân số 520.301 người. Phái nam chiếm 55% tổng số dân và phái nữ chiếm 45%. Mira-Bhayandar có tỷ lệ 78% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 74%. Tại Mira-Bhayandar, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment