Friday, 19 October 2018

Maslandapur – Wikipedia tiếng Việt


Maslandapur là một thị trấn thống kê (census town) của quận North Twentyfour Parganas thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Maslandapur có dân số 9507 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Maslandapur có tỷ lệ 78% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 72%. Tại Maslandapur, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment