Friday, 19 October 2018

Masaurhi – Wikipedia tiếng Việt


Masaurhi là một thành phố và là một khu vực quy hoạch (notified area) của quận Patna thuộc bang Bihar, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Masaurhi có dân số 46.943 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Masaurhi có tỷ lệ 56% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 65%, và tỷ lệ cho phái nữ là 46%. Tại Masaurhi, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment