Friday, 19 October 2018

Marudur – Wikipedia tiếng Việt


Marudur là một thị xã panchayat của quận Kapur thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Marudur có dân số 10.205 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Marudur có tỷ lệ 60% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 49%. Tại Marudur, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment