Friday, 19 October 2018

Markayankottai – Wikipedia tiếng Việt


Markayankottai là một thị xã panchayat của quận Theni thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Markayankottai có dân số 5829 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Markayankottai có tỷ lệ 66% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 57%. Tại Markayankottai, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment