Friday, 19 October 2018

Marehra – Wikipedia tiếng Việt


Marehra là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Etah thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Marehra có dân số 17.772 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Marehra có tỷ lệ 40% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 49%, và tỷ lệ cho phái nữ là 30%. Tại Marehra, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment