Friday, 19 October 2018

Marathakkara – Wikipedia tiếng Việt


Marathakkara là một thị trấn thống kê (census town) của quận Thrissur thuộc bang Kerala, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Marathakkara có dân số 17.934 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Marathakkara có tỷ lệ 81% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 83%, và tỷ lệ cho phái nữ là 79%. Tại Marathakkara, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment