Friday, 19 October 2018

Maraimalainagar – Wikipedia tiếng Việt


Maraimalainagar là một thị xã panchayat của quận Kancheepuram thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Maraimalainagar có dân số 48.449 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Maraimalainagar có tỷ lệ 72% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 64%. Tại Maraimalainagar, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment