Friday, 19 October 2018

Mapusa – Wikipedia tiếng Việt


Mapusa là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận North Goa thuộc bang Goa, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mapusa có dân số 40.122 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Mapusa có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 73%. Tại Mapusa, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment