Friday, 19 October 2018

Manwath – Wikipedia tiếng Việt


Manwath là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Parbhani thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Manwath có dân số 29.218 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Manwath có tỷ lệ 63% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 53%. Tại Manwath, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment