Friday, 19 October 2018

Mant Khas – Wikipedia tiếng Việt


Mant Khas là một thị trấn thống kê (census town) của quận Kangra thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mant Khas có dân số 5240 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Mant Khas có tỷ lệ 86% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 88%, và tỷ lệ cho phái nữ là 84%. Tại Mant Khas, 7% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment