Friday, 19 October 2018

Manadur – Wikipedia tiếng Việt


Manadur là một thị trấn thống kê (census town) của quận Sangli thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Manadur có dân số 3920 người. Phái nam chiếm 48% tổng số dân và phái nữ chiếm 52%. Manadur có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 74%, và tỷ lệ cho phái nữ là 49%. Tại Manadur, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment