Friday, 19 October 2018

Manachanallur – Wikipedia tiếng Việt


Manachanallur là một thị xã panchayat của quận Tiruchirappalli thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Manachanallur có dân số 21.503 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Manachanallur có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 69%. Tại Manachanallur, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment