Friday, 19 October 2018

Mamsapuram – Wikipedia tiếng Việt


Mamsapuram là một thị xã panchayat của quận Virudhunagar thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mamsapuram có dân số 17.931 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Mamsapuram có tỷ lệ 65% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 74%, và tỷ lệ cho phái nữ là 56%. Tại Mamsapuram, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment