Friday, 19 October 2018

Malwan – Wikipedia tiếng Việt


Malwan là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Sindhudurg thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Malwan có dân số 18.675 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Malwan có tỷ lệ 81% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 85%, và tỷ lệ cho phái nữ là 77%. Tại Malwan, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment