Friday, 19 October 2018

Malout – Wikipedia tiếng Việt


Malout là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Muktsar thuộc bang Punjab, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Malout có dân số 70.958 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Malout có tỷ lệ 63% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 68%, và tỷ lệ cho phái nữ là 57%. Tại Malout, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment