Friday, 19 October 2018

Mallawan – Wikipedia tiếng Việt


Mallawan là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Hardoi thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mallawan có dân số 31.778 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Mallawan có tỷ lệ 54% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 62%, và tỷ lệ cho phái nữ là 45%. Tại Mallawan, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment