Friday, 19 October 2018

Mallankinaru – Wikipedia tiếng Việt


Mallankinaru là một thị xã panchayat của quận Virudhunagar thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mallankinaru có dân số 11.804 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Mallankinaru có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 74%, và tỷ lệ cho phái nữ là 53%. Tại Mallankinaru, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment