Friday, 19 October 2018

Mallamooppampatti – Wikipedia tiếng Việt


Mallamooppampatti là một thị trấn thống kê (census town) của quận Salem thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mallamooppampatti có dân số 6783 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Mallamooppampatti có tỷ lệ 53% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 61%, và tỷ lệ cho phái nữ là 45%. Tại Mallamooppampatti, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment