Friday, 19 October 2018

Malkangiri – Wikipedia tiếng Việt


Malkangiri là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Malkangiri thuộc bang Orissa, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Malkangiri có dân số 23.110 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Malkangiri có tỷ lệ 57% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 65%, và tỷ lệ cho phái nữ là 48%. Tại Malkangiri, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment