Friday, 19 October 2018

Malerkotla – Wikipedia tiếng Việt


Malerkotla là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Sangrur thuộc bang Punjab, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Malerkotla có dân số 106.802 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Malerkotla có tỷ lệ 55% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 61%, và tỷ lệ cho phái nữ là 49%. Tại Malerkotla, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment