Friday, 19 October 2018

Malaj Khand – Wikipedia tiếng Việt


Malaj Khand là một thành phố và khu đô thị của quận Balaghat thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Malaj Khand có dân số 32.326 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Malaj Khand có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 54%. Tại Malaj Khand, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment