Friday, 19 October 2018

Madippakkam – Wikipedia tiếng Việt


Madippakkam là một thị trấn thống kê (census town) của quận Kancheepuram thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Madippakkam có dân số 14.940 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Madippakkam có tỷ lệ 88% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 90%, và tỷ lệ cho phái nữ là 85%. Tại Madippakkam, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment