Friday, 19 October 2018

Madhusudanpur – Wikipedia tiếng Việt


Madhusudanpur là một thị trấn thống kê (census town) của quận Hugli thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Madhusudanpur có dân số 6806 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Madhusudanpur có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 82%, và tỷ lệ cho phái nữ là 69%. Tại Madhusudanpur, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment