Friday, 19 October 2018

Madhogarh – Wikipedia tiếng Việt


Madhogarh là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Jalaun thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Madhogarh có dân số 10.071 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Madhogarh có tỷ lệ 63% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 53%. Tại Madhogarh, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment