Friday, 19 October 2018

Madhavnagar – Wikipedia tiếng Việt


Madhavnagar là một thị trấn thống kê (census town) của quận Sangli thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Madhavnagar có dân số 10.993 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Madhavnagar có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 67%. Tại Madhavnagar, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment