Friday, 19 October 2018

Madanrting – Wikipedia tiếng Việt


Madanrting là một thị trấn thống kê (census town) của quận East Khasi Hills thuộc bang Meghalaya, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Madanrting có dân số 16.700 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Madanrting có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 72%. Tại Madanrting, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment