Friday, 19 October 2018

Lakhenpur – Wikipedia tiếng Việt


Lakhenpur là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Kathua thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Lakhenpur có dân số 1521 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Lakhenpur có tỷ lệ 77% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 73%. Tại Lakhenpur, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment