Friday, 19 October 2018

Lai Thành, Lai Vu – Wikipedia tiếng Việt


Lai Thành (chữ Hán giản thể: 莱城区, âm Hán Việt: Lai Thành khu) là một quận thuộc địa cấp thị Lai Vu, tỉnh Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận Lai Thành nằm ở tây nam của Sơn Đông, có diện tích 1910 km², dân số năm 2001 là 1.000.000 người. Quận Lai Thành được chia thành 3 nhai đạo biện sự xứ, 11 trấn và 1 hương.


  • Nhai đạo biện sự xứ: Thành Thị, Cao Trang, Trương Gia Oa

  • Trấn: Tân Trang, Miêu Sơn, Trà Diệp Khẩu, Tuyết Dã, Đại Vương Trang, Ngưu Tuyền, Phương Hạ, Trại Lý, Dương Lý, Dương Trang, Khẩu.

  • Hương: Hòa Trang.
No comments:

Post a Comment