Friday, 19 October 2018

Labbaikudikadu – Wikipedia tiếng Việt


Labbaikudikadu là một thị xã panchayat của quận Perambalur thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Labbaikudikadu có dân số 8820 người. Phái nam chiếm 44% tổng số dân và phái nữ chiếm 56%. Labbaikudikadu có tỷ lệ 72% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 78%, và tỷ lệ cho phái nữ là 66%. Tại Labbaikudikadu, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment