Friday, 19 October 2018

Kymore – Wikipedia tiếng Việt


Kymore là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Katni thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kymore có dân số 20.140 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Kymore có tỷ lệ 70% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 78%, và tỷ lệ cho phái nữ là 61%. Tại Kymore, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment