Friday, 19 October 2018

Kuzhithurai – Wikipedia tiếng Việt


Kuzhithurai là một thành phố và khu đô thị của quận Kanniyakumari thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kuzhithurai có dân số 20.326 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Kuzhithurai có tỷ lệ 82% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 80%. Tại Kuzhithurai, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment