Friday, 19 October 2018

Kusmara – Wikipedia tiếng Việt


Kusmara là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Mainpuri thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kusmara có dân số 9091 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Kusmara có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 56%. Tại Kusmara, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment