Friday, 19 October 2018

Kurwai – Wikipedia tiếng Việt


Kurwai là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Vidisha thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kurwai có dân số 13.737 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Kurwai có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 53%. Tại Kurwai, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment