Friday, 19 October 2018

Krishnarajapura – Wikipedia tiếng Việt


Krishnarajapura là một thị xã và là nơi đặt hội đồng thành phố của quận Bangalore thuộc bang Karnataka, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Krishnarajapura có dân số 187.453 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Krishnarajapura có tỷ lệ 78% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 83%, và tỷ lệ cho phái nữ là 71%. Tại Krishnarajapura, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment