Friday, 19 October 2018

Kottivakkam – Wikipedia tiếng Việt


Kottivakkam là một thị trấn thống kê (census town) của quận Kancheepuram thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kottivakkam có dân số 13.914 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Kottivakkam có tỷ lệ 71% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 78%, và tỷ lệ cho phái nữ là 64%. Tại Kottivakkam, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment