Friday, 19 October 2018

Kottayam-Malabar – Wikipedia tiếng Việt


Kottayam-Malabar là một thị trấn thống kê (census town) của quận Kannur thuộc bang Kerala, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kottayam-Malabar có dân số 17.500 người. Phái nam chiếm 47% tổng số dân và phái nữ chiếm 53%. Kottayam-Malabar có tỷ lệ 84% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 86%, và tỷ lệ cho phái nữ là 82%. Tại Kottayam-Malabar, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment