Friday, 19 October 2018

Kottaram – Wikipedia tiếng Việt


Kottaram là một thị xã panchayat của quận Kanniyakumari thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kottaram có dân số 9450 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Kottaram có tỷ lệ 84% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 87%, và tỷ lệ cho phái nữ là 82%. Tại Kottaram, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment