Friday, 19 October 2018

Kotpad – Wikipedia tiếng Việt


Kotpad là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Koraput thuộc bang Orissa, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kotpad có dân số 14.914 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Kotpad có tỷ lệ 59% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 68%, và tỷ lệ cho phái nữ là 50%. Tại Kotpad, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment