Friday, 19 October 2018

Kotkhai – Wikipedia tiếng Việt


Kotkhai là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Shimla thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kotkhai có dân số 1148 người. Phái nam chiếm 58% tổng số dân và phái nữ chiếm 42%. Kotkhai có tỷ lệ 84% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 87%, và tỷ lệ cho phái nữ là 80%. Tại Kotkhai, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment