Friday, 19 October 2018

Kothinallur – Wikipedia tiếng Việt


Kothinallur là một thị xã panchayat của quận Kanniyakumari thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kothinallur có dân số 15.877 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Kothinallur có tỷ lệ 79% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 82%, và tỷ lệ cho phái nữ là 77%. Tại Kothinallur, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment