Friday, 19 October 2018

Kichha – Wikipedia tiếng Việt


Kichha là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Udham Singh Nagar thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kichha có dân số 30.517 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Kichha có tỷ lệ 56% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 63%, và tỷ lệ cho phái nữ là 49%. Tại Kichha, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment