Friday, 19 October 2018

Khusrupur – Wikipedia tiếng Việt


Khusrupur là một thành phố và là một khu vực quy hoạch (notified area) của quận Patna thuộc bang Bihar, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Khusrupur có dân số 12.185 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Khusrupur có tỷ lệ 54% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 62%, và tỷ lệ cho phái nữ là 45%. Tại Khusrupur, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment