Friday, 19 October 2018

Khrew – Wikipedia tiếng Việt


Khrew là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Pulwama thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Khrew có dân số 7208 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Khrew có tỷ lệ 51% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 63%, và tỷ lệ cho phái nữ là 39%. Tại Khrew, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment