Friday, 19 October 2018

Khour – Wikipedia tiếng Việt


Khour là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Jammu thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Khour có dân số 6142 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Khour có tỷ lệ 70% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 78%, và tỷ lệ cho phái nữ là 62%. Tại Khour, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment