Friday, 19 October 2018

Khordha – Wikipedia tiếng Việt


Khordha là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Khordha thuộc bang Orissa, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Khordha có dân số 39.034 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Khordha có tỷ lệ 78% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 72%. Tại Khordha, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment