Friday, 19 October 2018

Khodarampur – Wikipedia tiếng Việt


Khodarampur là một thị trấn thống kê (census town) của quận Murshidabad thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Khodarampur có dân số 5109 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Khodarampur có tỷ lệ 44% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 51%, và tỷ lệ cho phái nữ là 38%. Tại Khodarampur, 21% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment