Friday, 19 October 2018

Khirkiya – Wikipedia tiếng Việt


Khirkiya là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Harda thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Khirkiya có dân số 17.483 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Khirkiya có tỷ lệ 68% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 75%, và tỷ lệ cho phái nữ là 59%. Tại Khirkiya, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment