Friday, 19 October 2018

Khetia – Wikipedia tiếng Việt


Khetia là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Barwani thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Khetia có dân số 14.265 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Khetia có tỷ lệ 66% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 75%, và tỷ lệ cho phái nữ là 58%. Tại Khetia, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment